František Fabian - DATASERVIS

Modul slúži na podporu pripojenia sa na sieť WiFi.